Privacyverklaring

Bij MUNTHE A/S ("MUNTHE" of "wij") hebben gegevensbescherming en vertrouwelijkheid een hoge prioriteit. Dit privacybeleid geeft duidelijke richtlijnen voor de manier waarop MUNTHE's uw persoonsgegevens verwerkt. Verder wordt uitgelegd hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die u achterlaat en/of verstrekt wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de verschillende diensten op de website. Het privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd en de laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.

1. Gegevensbeheerder en contactgegevens:

MUNTHE A/S
Grønnegade 10, 2e verdieping
DK-1107 Kopenhagen
BTW-nr.: 21848182
Telefoon: +45 33 32 00 12
E-mail: shop@munthe.com

2. Verzameling van persoonsgegevens, doel en rechtmatigheid van de verwerking

Wanneer u onze website en/of een van onze diensten gebruikt, worden persoonsgegevens over u verzameld. De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan bestaan uit uw naam, uw e-mailadres en soortgelijke identificatiegegevens, informatie over een online aankoop en over uw navigatie op de website.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens alsmede het doel en de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een of meer toepasselijke wetten:

  • Wanneer u online goederen koopt bij MUNTHE.NL. Het doel met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om uw online aankoop in onze webshop te voltooien, evenals het voldoen aan aanvullende wetgeving, zoals administratie en boekhouding is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, 1 (b en c).
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van MUNTHE. Het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om u nieuwsbrieven te sturen. De toepasselijke wetgeving voor het verzamelen en behandelen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, 1, (a)
  • Wanneer u een klantenaccount aanmaakt of u aanmeldt voor een klantenclub/loyaliteitsclub bij MUNTHE.NL. Het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is het beheren van uw lidmaatschap en het leveren van de diensten en voordelen die bij het lidmaatschap horen. De toepasselijke wetgeving voor het verzamelen en behandelen van informatie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6, 1, (b of f)

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om reclamemateriaal te sturen als u daar van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, tenzij de wetgeving ons toestaat om dit zonder voorafgaande toestemming te doen.

MUNTHE houdt statistieken bij over welke delen van de site onze gebruikers bezoeken en aan welke producten de gebruikers de voorkeur geven. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Met behulp van de verzamelde gegevens wordt kennis verkregen over het gebruik van de website door de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Wij gebruiken wel gegevens over hoe onze gebruikers navigeren, om beter te begrijpen hoe onze gebruikers de website gebruiken. Aan de hand daarvan proberen wij de website te verbeteren. Wij kunnen niet zien waar u vandaan komt of waar u naartoe gaat op het internet nadat u onze site heeft verlaten. Verder verzamelen we informatie over welke producten onze gebruikers, als eenheid, prefereren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website te verbeteren. Wij verkopen of onthullen geen informatie over hoe onze gebruikers door onze website navigeren en deze gebruiken. Wij verkopen of verstrekken geen informatie over uw aankoopgeschiedenis aan derden.

3. Doorgifte aan andere verantwoordelijken voor persoonsgegevens

In het algemeen geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw toestemming. Informatie die wordt gebruikt voor de levering van goederen wordt echter doorgegeven aan het door MUNTHE gebruikte verzendbedrijf.

In specifieke omstandigheden en onder verwijzing naar de wetgeving kan het nodig zijn informatie door te geven aan overheidsinstanties of de politie. Zo kan informatie worden doorgegeven aan de politie in geval op verdenking van creditcardfraude.

In het geval van een reorganisatie, volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf, zal elke openbaarmaking in dat verband in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

4. Bekendmaking aan gegevensverwerkers

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners van MUNTHE die namens ons diensten leveren, bijvoorbeeld in verband met het versturen van nieuwsbrieven. Deze partners verwerken de persoonsgegevens alleen namens MUNTHE en in overeenstemming met de instructies van MUNTHE A/S.

5. Overdracht naar derde landen

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan Canada en de VS. De Commissie heeft besloten dat het beschermingsniveau in zowel Canada als de VS voldoende is.

6. Verwijdering van persoonsgegevens

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer wij deze niet langer hoeven te verwerken in verband met een of meer van de hierboven in punt 3 genoemde doeleinden. De gegevens kunnen echter voor langere tijd in geanonimiseerde vorm worden verwerkt en opgeslagen.

  • Alle online aankoopgegevens worden bewaard tot 3 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de aankoop is voltooid. Financiële gegevens worden echter bewaard tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de aankoop is gedaan.
  • Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief wordt u onmiddellijk uitgeschreven, maar de documentatie voor uw oorspronkelijke toestemming wordt 2 jaar bewaard.
  • Uw lidmaatschap van onze klantenclub wordt verwijderd, als u zich langer dan een jaar niet hebt ingelogd. Als u zich afmeldt voor de klantenclub, wordt uw lidmaatschap onmiddellijk verwijderd, maar de documentatie voor uw oorspronkelijke toestemming wordt 2 jaar bewaard.

7. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies in ons Cookiebeleid, dat u kunt vinden via de volgende link: Cookiebeleid

8. Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan de hoge normen van ons beveiligingsbeleid. Dienovereenkomstig streven wij ernaar de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

9. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u verwerken, maar met bepaalde wettelijke uitzonderingen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering/geautomatiseerde besluitvorming. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren, wissen of blokkeren. Bovendien hebt u het recht om informatie over u te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt, en het recht om deze informatie te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke (gegevensoverdraagbaarheid).

10. Intrekking van de toestemming

U kunt te allen tijde uw gegeven toestemming intrekken waarna wij uw persoonsgegevens wissen, tenzij wij de verwerking voor een ander doel kunnen voortzetten. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via shop@munthe.com of door ons te bellen via +45 33 32 00 12.

11. Links naar andere websites enz.

Onze website kan links bevatten naar andere websites of naar geïntegreerde sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of voor de praktijken van dergelijke bedrijven met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u andere websites bezoekt, dient u het beleid van de eigenaren inzake de bescherming van persoonsgegevens en ander relevant beleid te lezen.

12. Wijziging van gegevens enz.

Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd, bijwerken, wijzigen of verwijderen, als u toegang wilt krijgen tot de gegevens die over u worden verwerkt, of als u vragen hebt over bovenstaande richtlijnen, kunt u contact met ons opnemen via shop@munthe.com of telefonisch via +45 33 32 00 12.

U mag dit ook schriftelijk doen via het volgende adres:

HOOFDKANTOOR MUNTHE
Grønnegade 10, 2e verdieping
DK-1107 Kopenhagen

13. Klachten

Als u in beroep wilt gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail, telefoon of brief contact met ons opnemen zoals aangegeven in punt 14 hierboven. U kunt ook contact opnemen met het Bureau voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u op  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.